De tio stegen

Bredband Östra Ryd Ekonomisk Förening

 

Ordf/kassör: Christian Johansson Olerum 61496 Östra Ryd tel: 011-74034 E:post christian.olerum@gmail.com

 

Vice ordf: Håkan Kåkneryd Kåknö 61496 Östra Ryd tel: 011-74131 E:post: hakananna@telia.se

 

Sekr: Östen Johansson Rosenberg 61496 Östra Ryd tel: 0705-407 303 E:post. rydjohan@gmail.com

 

Ledamot Åke Hedén Råssla 61496 Östra Ryd tel: 011-74091 E:Post ake.heden@soderkoping.se

 

Revisor Bo Hultström Harstorp Grindtorp 61496 Östra Ryd tel: 073-836 50 20

 

Organisationsnummer 76 96 20-1081 E.Post:föreningen: bredbandorsyd@gmail.com

 

Bankgiro: 480-8762

Om föreningen

Bredband Östra Ryd Syd är en sida för att föra ut information till oss som planerar bygga fibernät i södra delen av Östra Ryds socken

 

 

 

1

De 10 steg för att ansluta din fastighet till Söderköpings kommun fibernät

På den här sidan beskrivs kortfattat hur du som fastighetsägare förväntas gå tillväga för att ansluta din fastighet till Söderköpings kommun fibernät. Steg 1 - Undersök intresset Undersök intresset hos dina grannar om att ansluta sig till fibernätet. En grundprincip är att flera hushåll går samman och bygger det områdesnät (fiber) som fastigheterna ska anslutas till. På så sätt är det möjligt att drastiskt få ner den totala anslutningskostnaden för varje enskild fastighetsägare. Områdesnätet ansluts därefter till stamnätslinjerna av Söderköpings kommun. Steg 2 - Anmäl ert intresse Finns det minst 10- 12 st. fastighetsägare eller fler, ska ni göra en intresseanmälan till Söderköpings kommun. Kontakta ansvarig projektledare jorgen.filipsson2@soderkoping.se År ni är färre än 10 st. fastighetsägare ska ni givetvis göra en intresseanmälan ändå. Ni kommer att få ansluta er, men det kan bli svårt att erhålla projektstöd från Länsstyrelsen om ni är för få (se steg 5 nedan). Steg 3 – Samordna det intresserade området För att kunna bygga ett områdesnät enligt byalagskonceptet när man ska söka bidrag från Länsstyrelsen måste ni använda en ekonomisk förening. I många fall finns redan en ekonomisk förening etablerad som kan användas t ex. ett byalag, vägförening. Om en ekonomisk förening saknas måste ni bilda en sådan för detta syfte; dvs. att bygga bredband. Föreningen kan avvecklas efter att byggnationen är genomförd om så önskas. Där man inte tänker sig söka bidrag kan en ideell förening eller enkelt bolag vara en lösning. Läs gärna handboken från Coompanion på kommunens hemsida. Steg 4 - Genomför en projektering Som nästa steg projekteras ert område av Söderköpings kommun för att ni ska få kostnaden på nätet samt hur det ska lämpligas ska byggas, sträckning, antal brunnar osv. Viktigt! Med projekteringen som underlag kan ni även bestämma hur byggkostnaderna ska fördelas mellan medlemmarna (läs fastighetsägarna) i byalaget. Observera att den totala anslutningskostnaden per fastighet, dvs. avgiften till Söderköpings kommun samt del av byggkostnaderna, inte får understiga 10 000 kr. Innan byalaget kan gå vidare i processen ska kommunen kontaktas för granskning och godkännande av byalagets tänkta kostnadsfördelnings-modell. Steg 5 - Ansök om eventuellt projektstöd Med projekteringen som underlag kan ni ansöka om projektstöd från Länsstyrelsen. Ersättningen kan maximalt uppgå till 35-50% av er totala projektkostnad. Notera att ni måste vara minst 10st fastighetsägare som gör en gemensam ansökan för att vara kvalificerade.

2 (2)

2013-03-27

Steg 6 - Se över befintliga avtal Glöm inte bort att se över dina befintliga avtal för TV, telefoni och data (bredband) så att ni säger upp dessa i tid. Steg 7 – Upphandla gräventreprenör och skriv avtal. Upphandla gräventreprenör eller använd den framtagna byalagsprislistan från Tjällmo gräv som kommunen lämnar ut. Skriv avtal med kommunen och avtal med eventuella markägare som blir berörda där spridningsnätet ska gå fram. Steg 8 - Börja bygga Efter genomförda avtal är det dags att börja bygga. Kontakta först Söderköpings kommun och säkerställ att er tidplan är rimlig, och försök verifiera att alla kostnader är medräknade. Det är också viktigt att ni tar reda på när och hur ni kan hämta ut material (fiberslang, brunnar m.m.) från kommunen. Påbörja därefter byggnationen. Kommunens rekommendation är att ni tar hjälp av projektören (se punkt 4) även i denna fas. Det skapar bra förutsättningar för att byggnationen ska gå så smidigt som möjligt. På Söderköpings kommun hemsida finns det tydliga anvisningar som beskriver hur områdesnätet ska byggas. Steg 9 – Söderköpings kommun mäter in och ansluter Efter genomförd byggnation kommer kommunen ut till er och mäter in områdesnätet samt blåser i fiber i tomslangarna. En besiktning och ett godkännande av spridningsnätet genomförs samtidigt. När det är klart har ni cirka 2-3 veckor på er att dra in fibern i fastigheten. Därefter kommer kommunen ut till er igen och installerar den aktiva utrustningen samt ansluter er fastighet till fibernätet . Steg 10 - Använd ert nya bredband Förutsatt att ert hemmanätverk är förberett kan ni börja använda er nya bredbandskoppling via fibernätet. Om ni behöver hjälp med den tekniska miljön i ert hem kommer det finnas hänvisning på hemsidan till samarbetspartners som hjälper er. Mer information På Söderköpings hemsida finns det också en guide - "Bredband till dig som bor på landsbygden - en introduktion" - som med enkla ordalag beskriver hur ni ska gå tillväga. Även finns Coompanions handbok för fibernätsföreningar att tillgå. Där finns det även information om anslutning och kostnader, markanvisningar, ledningsrättsavtal osv.

Kunduppgifter

 

1

De 10 steg för att ansluta din fastighet till Söderköpings kommun fibernät

På den här sidan beskrivs kortfattat hur du som fastighetsägare förväntas gå tillväga för att ansluta din fastighet till Söderköpings kommun fibernät. Steg 1 - Undersök intresset Undersök intresset hos dina grannar om att ansluta sig till fibernätet. En grundprincip är att flera hushåll går samman och bygger det områdesnät (fiber) som fastigheterna ska anslutas till. På så sätt är det möjligt att drastiskt få ner den totala anslutningskostnaden för varje enskild fastighetsägare. Områdesnätet ansluts därefter till stamnätslinjerna av Söderköpings kommun. Steg 2 - Anmäl ert intresse Finns det minst 10- 12 st. fastighetsägare eller fler, ska ni göra en intresseanmälan till Söderköpings kommun. Kontakta ansvarig projektledare jorgen.filipsson2@soderkoping.se År ni är färre än 10 st. fastighetsägare ska ni givetvis göra en intresseanmälan ändå. Ni kommer att få ansluta er, men det kan bli svårt att erhålla projektstöd från Länsstyrelsen om ni är för få (se steg 5 nedan). Steg 3 – Samordna det intresserade området För att kunna bygga ett områdesnät enligt byalagskonceptet när man ska söka bidrag från Länsstyrelsen måste ni använda en ekonomisk förening. I många fall finns redan en ekonomisk förening etablerad som kan användas t ex. ett byalag, vägförening. Om en ekonomisk förening saknas måste ni bilda en sådan för detta syfte; dvs. att bygga bredband. Föreningen kan avvecklas efter att byggnationen är genomförd om så önskas. Där man inte tänker sig söka bidrag kan en ideell förening eller enkelt bolag vara en lösning. Läs gärna handboken från Coompanion på kommunens hemsida. Steg 4 - Genomför en projektering Som nästa steg projekteras ert område av Söderköpings kommun för att ni ska få kostnaden på nätet samt hur det ska lämpligas ska byggas, sträckning, antal brunnar osv. Viktigt! Med projekteringen som underlag kan ni även bestämma hur byggkostnaderna ska fördelas mellan medlemmarna (läs fastighetsägarna) i byalaget. Observera att den totala anslutningskostnaden per fastighet, dvs. avgiften till Söderköpings kommun samt del av byggkostnaderna, inte får understiga 10 000 kr. Innan byalaget kan gå vidare i processen ska kommunen kontaktas för granskning och godkännande av byalagets tänkta kostnadsfördelnings-modell. Steg 5 - Ansök om eventuellt projektstöd Med projekteringen som underlag kan ni ansöka om projektstöd från Länsstyrelsen. Ersättningen kan maximalt uppgå till 35-50% av er totala projektkostnad. Notera att ni måste vara minst 10st fastighetsägare som gör en gemensam ansökan för att vara kvalificerade.

2 (2)

2013-03-27

Steg 6 - Se över befintliga avtal Glöm inte bort att se över dina befintliga avtal för TV, telefoni och data (bredband) så att ni säger upp dessa i tid. Steg 7 – Upphandla gräventreprenör och skriv avtal. Upphandla gräventreprenör eller använd den framtagna byalagsprislistan från Tjällmo gräv som kommunen lämnar ut. Skriv avtal med kommunen och avtal med eventuella markägare som blir berörda där spridningsnätet ska gå fram. Steg 8 - Börja bygga Efter genomförda avtal är det dags att börja bygga. Kontakta först Söderköpings kommun och säkerställ att er tidplan är rimlig, och försök verifiera att alla kostnader är medräknade. Det är också viktigt att ni tar reda på när och hur ni kan hämta ut material (fiberslang, brunnar m.m.) från kommunen. Påbörja därefter byggnationen. Kommunens rekommendation är att ni tar hjälp av projektören (se punkt 4) även i denna fas. Det skapar bra förutsättningar för att byggnationen ska gå så smidigt som möjligt. På Söderköpings kommun hemsida finns det tydliga anvisningar som beskriver hur områdesnätet ska byggas. Steg 9 – Söderköpings kommun mäter in och ansluter Efter genomförd byggnation kommer kommunen ut till er och mäter in områdesnätet samt blåser i fiber i tomslangarna. En besiktning och ett godkännande av spridningsnätet genomförs samtidigt. När det är klart har ni cirka 2-3 veckor på er att dra in fibern i fastigheten. Därefter kommer kommunen ut till er igen och installerar den aktiva utrustningen samt ansluter er fastighet till fibernätet . Steg 10 - Använd ert nya bredband Förutsatt att ert hemmanätverk är förberett kan ni börja använda er nya bredbandskoppling via fibernätet. Om ni behöver hjälp med den tekniska miljön i ert hem kommer det finnas hänvisning på hemsidan till samarbetspartners som hjälper er. Mer information På Söderköpings hemsida finns det också en guide - "Bredband till dig som bor på landsbygden - en introduktion" - som med enkla ordalag beskriver hur ni ska gå tillväga. Även finns Coompanions handbok för fibernätsföreningar att tillgå. Där finns det även information om anslutning och kostnader, markanvisningar, ledningsrättsavtal osv.

 

 

Bredband Östra Ryd Ekonomisk Förening

 

Ordf/kassör: Christian Johansson Olerum 61496 Östra Ryd tel: 011-74043 E:post christian.olerum@gmail.com

 

Vice ordf: Håkan Kåkneryd Kåknö 61496 Östra Ryd tel: 011-74131 E:post: hakananna@telia.se

 

Sekr: Östen Johansson Rosenberg 61496 Östra Ryd tel: 0705-407 303 E:post. rydjohan@gmail.com

 

Ledamot Åke Hedén Råssla 61496 Östra Ryd tel: 011-74091 E:Post ake.heden@soderkoping.se

 

Revisor Bo Hultström Harstorp Grindtorp 61496 Östra Ryd tel: 073-836 50 20

 

Organisationsnummer 76 96 20-1081 E.Post:föreningen: bredbandorsyd@gmail.com

Webbansvarig: Östen Johansson