Varför bredband?

Bredband Östra Ryd Ekonomisk Förening

 

Ordf/kassör: Christian Johansson Olerum 61496 Östra Ryd tel: 011-74034 E:post christian.olerum@gmail.com

 

Vice ordf: Håkan Kåkneryd Kåknö 61496 Östra Ryd tel: 011-74131 E:post: hakananna@telia.se

 

Sekr: Östen Johansson Rosenberg 61496 Östra Ryd tel: 0705-407 303 E:post. rydjohan@gmail.com

 

Ledamot Åke Hedén Råssla 61496 Östra Ryd tel: 011-74091 E:Post ake.heden@soderkoping.se

 

Revisor Bo Hultström Harstorp Grindtorp 61496 Östra Ryd tel: 073-836 50 20

 

Organisationsnummer 76 96 20-1081 E.Post:föreningen: bredbandorsyd@gmail.com

 

Bankgiro: 480-8762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredband Östra Ryd Syd

är en sida för att föra ut information till oss som planerar bygga fibernät i södra delen av Östra Ryds socken

 

Området sträcker sig från en linie Brogården, Ullstorp, Tjälmo till södra och östra sockengränsen mot Kulefall och Toppen

 

Varför fiberoptik?

 

Fiberoptiska kablar är inget nytt. De började byggas på 1970-talet och är sedan länge den normala tekniken för både telefoni och datatrafik på långa avstånd – informationstrafikens motorvägar. Det är nästan bara i de lokala näten från telestationerna ut till abonnenterna som den gamla tekniken med kopparkabel ännu finns kvar.

 

Idag har fiberoptiska nät blivit så billiga att det är ekonomiskt möjligt att bygga bort även den sista sträckan kopparkabel och ge slutanvändarna motorväg ända hem. I städerna installeras inte längre någon kopparledning till nybyggen, bara fiberkabel. Fiberoptikens fördelar är så uppenbara att den egentligen inte har någon konkurrens.

 

image

Driftsäkerhet. I fiberoptiska kablar överförs informationen med ljussignaler, som är okänsliga för de flesta störningar som drabbar de elektiska signalerna i en kopparkabel. Fiberoptik är till exempel helt okänslig för åska, eftersom kabeln inte leder elektricitet. Eftersom ledningen grävs ned är den också skyddad från oväder och andra skaderisker.

Ett nät till allt. En fiberoptisk kabel har en mycket stor överföringskapacitet, som utan problem räcker för att samtidigt skicka telefon, tv och internet via en enda förbindelse. Även högupplöst hdtv får plats. Ett fibernät som byggs idag klarar minst 100 megabit per sekund (Mb/s) både till och från användaren. Bredband via telefonnätet (ADSL) klarar som bäst cirka 15 Mb/s från nätet till användaren, och utanför tätorter sällan mer än 2 Mb/s. Från användaren till nätet är hastigheterna ännu lägre. Trådlöst bredband är långsammare än ADSL och dessutom opålitligare.

Framtidssäkrat. Själva fiberkabeln klarar många gånger större överföringshastigheter och behöver därför inte bytas även om det kommer tjänster med ännu större kapacitetskrav. Det räcker med att byta utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna. Eftersom fibern är av glas har den också mycket lång livslängd, troligen minst 50 år. När den väl behöver ersättas krävs ingen ny grävning. Fiberkablar ligger i rör där man blåser in dem med tryckluft.

Avståndsoberoende. Den elektriska signalen i en kopparkabel försvagas snabbt med ökande avstånd. Ljussignalen i en fiberoptisk kabel förblir praktiskt taget oförändrad. Även den som bor långt från anslutningspunkten får en precis lika bra förbindelse som den som bor nära.

 

 

 

 

 

 

 

Bredband Östra Ryd Ekonomisk Förening

 

Ordf/kassör: Christian Johansson Olerum 61496 Östra Ryd tel: 011-74043 E:post christian.olerum@gmail.com

 

Vice ordf: Håkan Kåkneryd Kåknö 61496 Östra Ryd tel: 011-74131 E:post: hakananna@telia.se

 

Sekr: Östen Johansson Rosenberg 61496 Östra Ryd tel: 0705-407 303 E:post. rydjohan@gmail.com

 

Ledamot Åke Hedén Råssla 61496 Östra Ryd tel: 011-74091 E:Post ake.heden@soderkoping.se

 

Revisor Bo Hultström Harstorp Grindtorp 61496 Östra Ryd tel: 073-836 50 20

 

Organisationsnummer 76 96 20-1081 E.Post:föreningen: bredbandorsyd@gmail.com

Webbansvarig: Östen Johansson